قرمز سبز آبي خاکستري
همنشين پادشاه همچون شير سوار است ، حسرت سوارى او خورند و خود بهتر داند كه در چه كار است . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت