قرمز سبز آبي خاکستري
دو آزمندند كه سير نشوند . آن كه علم آموزد ، و آن كه مال اندوزد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت