قرمز سبز آبي خاکستري
انصاف خواهي از برادران، از انصافْ به دور است . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت