قرمز سبز آبي خاکستري
برتري دانشمند بر عابد، مانند برتري ماه شب چهارده بر ديگر ستارگان است . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت