قرمز سبز آبي خاکستري
دانش نه در آسمان است كه بر شما فرود آيد و نه در زير زمين تا برايتان بيرون آيد؛ بلكه دانش در دلهايتان سرشته شده است . به آداب روحانيان متأدّب شويد تا برايتان آشكار گردد . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت